0944 004 666 info@vina-aspire.com

 • Hạ tầng siêu hội tụ, lưu trữ Flash

  và ảo hóa Data Center, VDI

 • Phân tích, dò quét lỗ hổng bảo mật,

  quản lý danh tính và truy cập

 • Quản lý dịch vụ, hoạt động CNTT

  (ITSM, ITOM)

 • Bảo mật Endpoint,

  chống thất thoát dữ liệu (DLP)

 • Phòng chống Ddos, bảo vệ Website

 • Cân bằng tải ứng dụng và đường truyền

 • Phòng chống Mã độc thế hệ mới

 • Bảo mật hệ thống mạng, Data Center,

  quản lý hạ tầng mạng

GIẢI PHÁP – DỊCH VỤ

Các dịch vụ chuyên nghiệp

Trung tâm dữ liệu doanh nghiệp

Bảo mật

Dịch vụ kiểm thử xâm nhập

Dịch vụ triển khai

Đào tạo và chứng nhận

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI