Các ứng dụng ví Bitcoin giả mạo đã bị gỡ khỏi Google Play